Europska platna unija

Europska platna unija (engl. European Payments Union, akronim EPU), osnovana 1950., djelovala je do 1958. kao mehanizam multilateralnoga plaćanja 17 zemalja članica Organizacije za europsku ekonomsku suradnju (OEEC). Smatra se jednim od najvećih uspjeha europske suradnje u poraću zbog izravnog otklanjanja poremećaja u međunarodnoj razmjeni te zbog prijelaza zapadnoeuropskih zemalja s bilateralizma na poseban oblik multilateralizma, što je u konačnici dovelo do konvertibilnosti valuta zemalja članica EPU.

Europska platna unija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18655>.