STRUKE:

evapotranspiracija

evapotranspiracija (lat. evaporatio: isparavanje + transpiracija), gubitak vode sa Zemljine površine isparavanjem vlažnih površina i transpiracijom kroz biljne pore. Razlikuju se potencijalna evapotranspiracija količina vodene pare koja bi mogla biti uklonjena evapotranspiracijom a izražava se debljinom sloja vode, te stvarna evapotranspiracija količina vode koja se ispari s tla i biljaka kada tlo ima svoj prirodni sadržaj vlage. U aridnoj (suhoj) klimi, npr. Iraka, moguća je evapotranspiracija 1850 mm, a stvarna evapotranspiracija iznosi samo 100 mm, dok je u humidnoj (vlažnoj) klimi, npr. Nizozemske, moguća evapotranspiracija 525 mm, a stvarna iznosi 450 mm.

Citiranje:
evapotranspiracija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18696>.