TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Eyring, Henry

Eyring [ẹi'riŋ], Henry, američki fizikalni kemičar (Colonia Juárez, Chihuahua, Meksiko, 20. II. 1901Salt Lake City, 26. XII. 1981). God. 1935. razradio teoriju apsolutne brzine kemijske reakcije, odn. teoriju prijelaznoga stanja i aktiviranoga kompleksa, čime je protumačio pojam uspješnih sudara molekula, a time i brzinu kemijske reakcije. Imao je širok znanstveni interes: radioaktivnost, molekularna biologija, kvantna mehanika, optička aktivnost, reakcijska kinetika, ravnoteže pri visokom tlaku, teorija kapljevina, fotosinteza te statistička mehanika i dinamika.

Citiranje:
Eyring, Henry. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18771>.