TRAŽI DALJE:
STRUKE:

falanga

falanga (grč. φάλαγξ, genitiv φάλαγγος: debeo okrugao komad drva, debeo štap; bojni red).

1. Ravna, zbijena taktička formacija teško naoružanih pješaka. Postojala je kod Sumerana; grčka falanga sastojala se od osam redova hoplita, a Aleksandar Makedonski uredio je makedonsku falangu u šesnaest redova naoružanih dugim kopljima sarisama. Falangu su prihvatili i Rimljani, zamijenivši je poslije mnogo pokretnijom legijom. U XV. st. u falangi su se ponovno borili Švicarci, a u XVI. st. Španjolci.

2. U anatomiji, dio kostura prsta. (→ članak)

Citiranje:
falanga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18892>.