TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Farkašić

Farkašić, hrvatski plemićki rod iz plemena Kreščića ili Kriščića, nastanjen u Pokuplju s posjedima u susjedstvu imanja topuske opatije i knezova Babonića. U vrelima se prvi spominje Tomo, sin »Farkassi de Chreschich« (1413). U prvoj polovici XV. st. djelovao je Juraj, prvak plemena i branitelj njihovih utvrda Vranograča i Podzvizda; darovnicom Ivana VIII. Frankapana 1475. Juraj i njegovi potomci stekli su »za vječnost« utvrdu Podzvizd. Od 1538. spominje se protuturski ratnik Grgur (u. 1558), vojvoda u vojsci N. Zrinskog i od 1557. sigetski kapetan. U vojnoj službi Zrinskih djelovao je i njegov sin Petar, sudionik pohoda u dio Slavonije pod osmanskom vlašću, 1565. zapovjednik postrojbi N. Zrinskoga u Hrvatskoj, 1566. njegov zamjenik u Sigetu (umro prije početka opsade). Potkraj XVI. st. spominje se Gašpar, vlasnik posjeda oko Letovanića; 1575. sudjelovao je u obrani Pokuplja od Osmanlija. God. 1581. djelovao je Ivan, časnik u banskoj vojsci. – U ispravama o hrvatskim područjima južno od Save spominju se i pripadnici plemićke obitelji Farkašić koji nisu zabilježeni kao potomci roda Kreščića (u Bihaću, Turopolju i Križevačkoj županiji).

Citiranje:
Farkašić. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19006>.