TRAŽI DALJE:
STRUKE:

farma

farma (engl. farm: farma, seosko gospodarstvo < starofranc. ferme < srednjovj. lat. firma: fiksno plaćanje, najamnina), osnovna jedinica komercijalne poljoprivredne proizvodnje; veće specijalizirano poljoprivredno dobro ili posjed za uzgoj jedne vrste domaćih životinja (goveda, svinja, peradi i dr.), krznaša (srebrnih lisica, nutrija, kunića i dr.), ptica (prepelica, nojeva i dr.) itd. U Zapadnoj Europi i Americi farma je svako izolirano poljoprivredno gospodarstvo, često usko specijalizirano. – Farmer, u anglosaskim zemljama, naziv za poljoprivrednika – posjednika ili zakupnika.

Citiranje:
farma. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19008>.