STRUKE:

farmaceutska industrija

farmaceutska industrija, grana kemijske industrije; osnovna joj je djelatnost industrijska proizvodnja farmaceutskih sirovina, gotovih lijekova i drugih sredstava za zaštitu zdravlja. Vrijednost proizvodnje lijekova u svijetu danas iznosi 265 mlrd. USD i bilježi godišnju stopu rasta 8 do 10%. Time zauzima treće mjesto u ukupnoj svjetskoj proizvodnji kemijske industrije. Zbog velike važnosti farmaceutskih proizvoda u sustavu zdravstvene zaštite, posvećuje im se posebna pozornost, pa su u skladu s time doneseni vrlo strogi nacionalni i međunarodni propisi kojima se osigurava njihova podobnost za namjeravanu uporabu, kakvoća, djelotvornost i neškodljivost u utvrđenom roku valjanosti. Farmaceutska industrija dužna je poštovati propisane standarde uspostavljanjem sveobuhvatnoga sustava osiguranja kakvoće. Sveukupni proizvodni proces mora biti usklađen s načelima i smjernicama dobre proizvođačke prakse. Proizvodni su postupci koji se primjenjuju za izradbu farmaceutskih sirovina: kemijska sinteza, biosinteza, genetsko inženjerstvo, biološka proizvodnja, ekstrakcija iz prirodnih sirovina. Farmaceutske sirovine služe za izradbu gotovih lijekova, u kozmetici i prehrani. Gotovi lijekovi izrađuju se za liječenje ljudi i životinja. Industrijski proizvedeni lijekovi mogu se staviti na tržište tek nakon dobivanja odobrenja za stavljanje u promet, koje se izdaje na temelju podnesene cjelovite dokumentacije s dokazima o kakvoći, učinkovitosti u terapijskoj primjeni i neškodljivosti. U Hrvatskoj odobrenje za stavljanje lijeka u promet izdaje ministar zdravlja, na temelju prijedloga povjerenstva za lijekove Ministarstva zdravstva koje čine istaknuti stručnjaci iz područja farmacije i medicine.

Glavni su proizvođači farmaceutskih proizvoda u Hrvatskoj Pliva, Belupo, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu i Imunološki zavod.

Citiranje:
farmaceutska industrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19010>.