TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Fatah

Fatah (arapski Fatḥ: pobjeda; obrnuti akronim od Ḥarakat al-Taḥrīr al-Waṭanī al-Filasţīnī: Palestinski nacionalni oslobodilački pokret), najjača vojno-politička organizacija unutar Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO), osnovana 1958. Jezgru Fataha činili su palestinski intelektualci okupljeni u Kuvajtu oko časopisa Filasṭīnunā (Naša Palestina), među njima osnivač i dugogodišnji predsjednik pokreta, do smrti 2004., Jaser Arafat, Abu Džihad (Halil al-Vazir) i Abu Ijjad (Salah Halaf). Nakon Arafatove smrti Fatah vodi Mahmud Abbas. Od 1968. Fatah je uključen u PLO, ali je 1974. (zajedno s Demokratskom frontom za oslobođenje Palestine) podupro Program deset točaka, koji je implicitno prihvatio rješenje »dvije države«. Nakon mirovnoga sporazuma iz Osla 1993. i uspostave Palestinske samouprave pobijedio je na izborima za Palestinsku samoupravu 1996. Nakon gubitka izbora 2006. uspostavio je nestabilnu koalicijsku vladu s pobjedničkim Hamasom, koja je 2007. razvrgnuta. Otad Fatah samostalno vlada na području Zapadne obale, gdje je uspostavljena vlada koju vodi Salam Fajjad (Salām Fayyāḍ). Svi pokušaji formiranja vlade nacionalnog jedinstva su propali. Oružano krilo Fataha, Brigade šehida al-Akse (arapski Katā’ib šuhadā’ al-Aqṣá), odgovorno je za niz napada u Izraelu tijekom 2000-ih.

Citiranje:
Fatah. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 12. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19050>.