TRAŽI DALJE:
STRUKE:

federalizam

federalizam (franc. fédéralisme, prema lat. foedus, genitiv foederis: savez), višeznačan pojam koji se odnosi na svaku složenu društvenu i političku strukturu stvorenu udruživanjem užih cjelina u širu zajednicu kako bi se postigli neki trajniji ciljevi. U takvu značenju termin federlizam ima dugu povijest i još širu primjenu u suvremenoj političkoj zbilji. Kao oblik političkog udruživanja federlizam se javlja već u antici. Grčki su polisi radi obrane od Perzijanaca stvarale različite oblike udruživanja i suradnje. Najstariji je oblik takva udruživanja Jonska liga (VII. st. pr. Kr.), a zatim slijede Beocijski savez, Lakedemonski savez, Panhelenska liga i dr. U srednjem vijeku također dolazi do stvaranja širih složenih zajednica. U sjevernoj su Italiji razvijeni gradovi tvorili Lombardijsku ligu (XI. i XII. st.), u Njemačkoj Hansu, u kojoj su najvažniji članovi lige bili gradovi Lübeck i Bremen (XIII. i XIV. st.), a sličnih je primjera bilo i u drugim razvijenim dijelovima Europe (Belgiji, Danskoj i dr). Specifičan povijesni oblik federalizma bilo je udruživanje užih teritorijalnih jedinica (kantona, pokrajina) u Švicarskoj (od XIII. st.) i Nizozemskoj (XVI. i XVII. st.), čime je stvoren poseban tip državne zajednice nazvan konfederacija.

U užem, suvremenom značenju federalizam obilježava poseban oblik složene države, njezinu političku i ustavnopravnu strukturu i organizaciju vlasti. U tome značenju, federalizam je prvi put primijenjen u SAD-u 1787. Nakon toga federlizam su primijenile i mnoge druge države u svijetu, a njegova se primjena i dalje širi. S tog stajališta ustavno–pravna i politička teorija dijele države na unitarne (jedinstvene) i federativne ili savezne (složene) države. Federativne države imaju opće značajke po kojima se razlikuju od unitarnih država, odnosno od drugih oblika udruživanja i povezivanja država, premda u svima njima federlizam nije primijenjen na jednak način. Po svojem društvenom obilježju, ustavno–pravnim značajkama i povijesnoj perspektivi poseban oblik federalizma bio se razvio u SFRJ. Kao ustavni model on je bio razrađen u Ustavu iz 1974.

Citiranje:
federalizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19130>.