TRAŽI DALJE:
STRUKE:

feding

feding (engl. fading: iščezavanje), pojava promjenljive jakosti polja radijskoga signala kao posljedica sporadičnih promjena u prijenosnom sredstvu (atmosferi). Feding je osobito izražen kada signali prolaze kroz različite slojeve atmosfere ili različitim putevima. Na mjestu prijama nastaje vremenski promjenljiva interferencija signalâ, pa se oni čas pojačavaju, a čas slabe, pa i potpuno iščezavaju. Feding je predstavljao osobito veliku teškoću u svjetskom sustavu radijskih komunikacija od 1920-ih do 1970-ih god., kada su se one, refleksijom u ionosferi, pretežno odvijale u području tzv. kratkih valova, za razliku od današnjega prijenosa s pomoću telekomunikacijskih satelita. Utjecaj fedinga u prijamnicima smanjuje se održavanjem stalne razine signala automatskom regulacijom pojačanja, a u prijenosu se smanjuje tzv. diverzitskim prijamom (prema engl. diversity: raznolikost). U prostornom diverzitskom prijamu rabi se nekoliko prostorno raspoređenih antena, u frekvencijskome se signal prenosi preko više kanala, a u vremenskome se signal višekratno ponavlja. U prijamniku se automatski odabire najpovoljniji signal i tako omogućuje pouzdan radijski prijenos.

Citiranje:
feding. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19137>.