TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Fijan, Nikola

Fijan, Nikola, hrvatski veterinar (Marino Selo kraj Pakraca, 1. XII. 1931Zagreb, 29. VII. 2009). Diplomirao je (1957) i doktorirao (1960) na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je poslije postao redoviti profesor (1978) u Zavodu za biologiju i patologiju riba i pčela. U mirovini od 1992. Radio je i na sveučilištima u SAD-u, te kao savjetnik i specijalist FAO. Bavio se uzgojem riba, njihovom biologijom i bolestima te bolestima pčela. Sa suradnicima je prvi u svijetu izdvojio tri animalna virusa, radio na vakcinaciji riba, uspostavio po svijetu upotrebljavanu kulturu tumorskih stanica riba i radio na razvoju akvakulture. Dobitnik je Nagrade »Ruđer Bošković«.

Citiranje:
Fijan, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19496>.