TRAŽI DALJE:
STRUKE:

fikcija

fikcija (latinski fictio).

1. Nešto izmišljeno, što je utvara, izmišljotina.

2. U filozofiji, umišljanje, izmišljotina, ono što postoji samo kao predodžba. Lažna i pogrješna pretpostavka da nešto postoji iako je očita njegova nestvarnost i nemogućnost stvarnog postojanja. Fikcija je u filozofiji dobila specifičan izraz u vezniku »kao da« (»als ob«, H. Vaihinger). Ona je misaono sredstvo za sistematiziranje određenih teza, npr. »stvar po sebi« (I. Kant). Fikcija je prikladno metodološko sredstvo ako je pravilno shvaćena, u oprečnosti s nestvarnim zamislima sama se stvarnost znanstveno potpunije ispituje. Svođenje znanstvene i filozofske svijesti i njezinih kategorija na skup fikcija vodi u fikcionalizam.

3. U teoriji književnosti, patvorba, osobit osjetilan način ostvarivanja značenja karakterističan za umjetnost, koju je već Platon osuđivao zbog nevjerodostojna oponašanja zbilje. Aristotel mu se suprotstavio tvrdnjom da je fikcija vjerna unutarnjoj formi ili potenciji zbilje pa joj je time podario tvorbeno-otkrivačku dimenziju. Povijest zapadne estetike i poetike posvjedočuje i nepremostivost i plodnost toga rascjepa između obmane i proniknuća koji je odpočetka obilježio pojam fikcije. Tako npr. prosvjetitelji pridijevaju romanu naziv fiction, u značenju osjetilnog izmišljaja kojemu se ne smije pripisivati istinosna vrijednost, a romantičari brane takvu osjetilnost kao utočište individue koje izmiče reduktivnoj razumskoj spoznaji. U novijoj teoriji fikcija postaje nesvjesnim perceptivnim uzorkom ustrojavanja zbiljskih podataka kojemu znanstvena istina nekritički podliježe dok ga književna fikcija naprotiv svjesno propituje i potkopava (H.-R. Jauss).

4. U pravu, pravna činjenica za koju se zna da se uopće nije dogodila ili da se nikad neće ni dogoditi, ali se uzima kao da se dogodila kako bi mogao nastati, promijeniti se ili prestati određeni pravni odnos. Može se fingirati samo ona pravna činjenica za koju određeni pravni propis to izričito dopusti. Tako npr. ako otac umre prije rođenja svojega djeteta, pravni propis dopušta fingiranje činjenice da je to nerođeno dijete već rođeno (nasciturus pro iam nato habetur) kako bi moglo postati nasljednikom svojeg oca.

Citiranje:
fikcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 7. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19498>.