TRAŽI DALJE:
STRUKE:

fikoeritrin

fikoeritrin (grč. φῦϰος: alga + ἐρυϑρός: crven), crveni pigment u crvenih alga koji prekriva klorofil pa im daje crvenu boju. Apsorbiranu sunčanu energiju plavog i zelenog dijela spektra fikoeritrin predaje klorofilu. Po kem. građi to je kromoproteid kojemu se obojena komponenta (fikoeritrobilin) sastoji od otvorenoga tetrapirolnog lanca vezana za protein, čineći fikobiliproteid. Kod nekih crvenih alga pigmenti su naslagani u obliku granula tzv. fikobilisoma na površini tilakoida.

Citiranje:
fikoeritrin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19501>.