Filipinsko more

Filipinsko more, dio Tihog oceana između Filipina na zapadu, Taiwana i otočja Ryukyu na sjeverozapadu, Kyushua i Shikokua na sjeveru, Bonina i Kazan Retta na sjeveroistoku, Marijanskog otočja na istoku i otočja Palau, Yap i Ulithi (Karolini) na jugu; obuhvaća oko 1 000 000 km². Prosječna dubina iznosi 6000 m. Najveće dubine nalaze se u blizini otočja Ryukyu i u Filipinskoj brazdi (10 497 m). Filipinsko more leži u monsunskom području, s vlažnom i vrućom klimom te velikom količinom oborina u ljetnim mjesecima. Tajfuni se razvijaju pretežno u sjevernom dijelu bazena, u blizini struje Kuro-shio (najviše za izmjene monsuna u rujnu). Morske struje u Filipinskomu moru nastaju pod utjecajem sjeverozapadnog i jugoistočnog vjetra. Prosječna temperatura površinskoga sloja mora iznosi 28,8 °C. Slanoća (34,4‰) se povećava s dubinom (do 36,6‰). Glavne brodske pruge koje prolaze preko Filipinskog mora vežu Manilu, Hong Kong i Shanghai s velikim lukama na zapadnoj obali sjeverne Amerike, s otočjem Hawaii i s Australijom.

Citiranje:
Filipinsko more. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 1. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19562>.