STRUKE:

Filipović, Nikola

Filipović, Nikola, hrvatski pravnik (Svilna kraj Pleternice, 31. I. 1933Zagreb, 12. II. 2007). Pravni studij završio 1957. na Pravnome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1985. i doktorirao. Nakon rada u sudstvu 1957–60., na Pravnome fakultetu u Zagrebu predavao ustavno pravo 1960–88. Član Ustavnoga suda SRH 1988–91. i Ustavnoga suda RH 1991–99., kojemu je bio i dopredsjednikom 1991–93. Kao član Ustavne komisije sudjelovao u izradbi i donošenju Ustava RH 1990. Djela: Ustavno pravo (koautor, 1974), Ustavno pravo i političke institucije (koautor, 1981).

Citiranje:
Filipović, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19578>.