TRAŽI DALJE:
STRUKE:

financije

financije (franc. finance: gotovina, prihod).

1. Djelatnost prikupljanja sredstava potrebnih za pokretanje, reorganiziranje ili proširenje poslovanja bilo preko emisije dionica, obveznica ili na neki drugi način.

2. Praksa i znanost o kreditiranju, bankarstvu i novcu u najširem smislu, kao i o djelatnosti bavljenja novcem, kreditima, bankarstvom, špekulacijama, vrijednosnim papirima, investicijama, preuzimanjem rizika emisije, burzovnim poslovanjem, devizama i sl. Financije kao znanost bave se problemima upravljanja novcem, odnosno akumulacije i alokacije ekon. resursa u vremenu i u raznim situacijama. Usko su povezane s ekonomikom i računovodstvom. Iz ekonomike financije crpe saznanja o institucionalnim strukturama kojima prolaze tokovi novca i kredita (makroekonomika) i upute o načinima maksimizacije profita (mikroekonomika, teorija poduzeća). Računovodstvo pak financijama pruža izvore financijskih i ostalih podataka potrebnih za upravljanje financijama poduzeća. Financijska teorija nastoji objasniti kako novac i tržišta kapitala olakšavaju alokaciju resursa. Financije u tom smislu bave se i vrjednovanjem poduzeća, polazeći od načela trajnoga poslovanja, te procjenom investicijskih mogućnosti, zatim prikupljanjem i upotrebom sredstava i proučavanjem njihova utjecaja na profitabilnost i rast poduzeća. Financijska se teorija može primijeniti i na neprofitne organizacije, kao i na gospodarske subjekte koji djeluju radi ostvarivanja profita. Osobe koje se praktično bave financijama u tom smislu provode financijsku analizu i financijsko planiranje, upravljaju strukturom imovine poduzeća kao i strukturom njihovih financijskih sredstava. Pod financijskom strukturom podrazumijeva se prikladan omjer kratkoročnog i dugoročnog financiranja, uključujući i financiranje zajmovima ili dužničkim vrijednosnicama te financiranje emisijom dionica. Funkcija upravljanja financijama poduzeća ostvarivanje je ciljeva vlasnika poduzeća, odn. maksimiziranje profita ili bogatstva praćenjem mogućnosti za ostvarenje prinosa na investicije u kratkom i dugom roku.

3. Novčana sredstva kojima raspolaže pravna ili fizička osoba i koja joj služe za obavljanje funkcija i ostvarivanje ciljeva; materijalno stanje pravne ili fizičke osobe.

4. Prikupljanje novčanih sredstava oporezivanjem ili emisijom obveznica te upravljanje prihodima i rashodima države. Danas se u tom značenju pojam financija zamjenjuje pojmom javnih financija.

Citiranje:
financije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19645>.