Firinger, Kamilo

Firinger, Kamilo, hrvatski arhivist i športski djelatnik (Daruvar, 20. II. 1893Osijek, 21. III. 1984). Studij prava s doktoratom završio 1921. God. 1922–46. odvjetnik u Osijeku. Nakon 1945. kratko radio u osječkome Gradskom muzeju (Muzeju Slavonije); 1947. imenovan upraviteljem ispostave zagrebačkoga Državnog arhiva u Osijeku; njegovom zaslugom utemeljen je 1956. Historijski arhiv, kojemu je ravnatelj bio do umirovljenja 1977. Djelatan sudionik kulturnog i društvenog života grada, napose arheološkog društva »Mursa«. U športskom životu drži se pionirom slavonskoga planinarstva; utemeljitelj je PD »Jankovac« (1925) i njegov predsjednik (1925–36. i 1948–74); zaslužan za osnutak Smučarskoga saveza kotara Osijek. Napisao više od 400 rasprava i članaka iz povijesti Osijeka i osječkoga kraja; surađivao u mnogobrojnim hrvatskim časopisima i novinama.

Citiranje:
Firinger, Kamilo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19705>.