STRUKE:

fitoklimatologija

fitoklimatologija (fito- + klimatologija), dio klimatologije koji se bavi proučavanjem fitoklime, tj. prirodne ili umjetne klime najnižih slojeva zraka u kojima se nalazi biljni pokrov.

Citiranje:
fitoklimatologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19765>.