Folquet de Marseille

Folquet de Marseille [fɔlkε' dəmaʀsε'j], provansalski trubadur (?, oko 1155?, 1231). Autor je 19 tekstova pjesama koje su dostupne u mnogobrojnim rukopisnim kodeksima. Najvažnije su mu 14 minnesängerskih pjesama i 2 pjesme o križarskim vojnama, a poznato je samo 13 njegovih melodija sačuvanih u zapisima s mnogobrojnim melodijskim inačicama. Oko 1195. stupio u cistercitski red, a 1205. postao biskupom Toulousea. Za svojega biskupovanja osnovao Sveučilište Toulouse, na kojem je predavao od 1229.

Citiranje:
Folquet de Marseille. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 13. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20043>.