TRAŽI DALJE:
STRUKE:

formulirati

formulirati (prema formula), dati nečemu (npr. izjavi ili pismenomu sastavku) konačan oblik, uobličiti, oblikovati; izraziti u obliku formule (npr. neki fizikalni zakon).

Citiranje:
formulirati. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20161>.