TRAŽI DALJE:
STRUKE:

fosfatidi

fosfatidi, skupina lipida s fosfatidnom kiselinom (diacilglicerol-fosfatom) kao osnovnim sastojkom, u kojem acilne skupine pripadaju dugolančastim masnim kiselinama. Najvažniji fosfatidi su fosfatidil-serin, fosfatidil-etanolamin i fosfatidil-kolin. Sa sfingolipidima čine fosfolipide, najvažnije lipide staničnih membrana.

Citiranje:
fosfatidi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20214>.