TRAŽI DALJE:
STRUKE:

frakcionacija

frakcionacija, rastavljanje smjesa tvari na pojedine sastojke, frakcije, postupnom provedbom nekoga kemijskog separacijskog postupka ili tehnološke operacije. Frakcijska destilacija uključuje rastavljanje smjese kapljevina s različitim vrelištem, što se postiže u destilacijskim kolonama (→ destilacija), a najviše se primjenjuje u rafinerijama nafte. Frakcijska kristalizacija uključuje rastavljanje smjese krutina iz njihove otopine tako da se postupnim snižavanjem temperature tvar koja je najmanje topljiva u primijenjenom otapalu kristalizira, a ostale ostanu otopljene. Frakcionacija se često primjenjuje u elektroforezi, u kojoj se električki nabijene čestice u otopini razdvajaju pod utjecajem električnog polja. Frakcionacija smjese izotopa difuzijom, isparivanjem ili izotopnom izmjenom primjenjuje se za mijenjanje izotopnog sastava nekog elementa, najčešće u obradbi otpada pri proizvodnji nuklearnog oružja. U laboratorijskoj praksi najčešća je frakcionacija s pomoću kromatografskih metoda.

Citiranje:
frakcionacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20343>.