STRUKE:

Francetić, Mirko

Francetić, Mirko, hrvatski veterinar (Zagreb, 30. I. 1906Zagreb, 23. VIII. 1985). Školovao se u Petrinji i Zagrebu, gdje je 1929. diplomirao a 1932. doktorirao na Veterinarskom fakultetu. Od 1960. redoviti je profesor na Zavodu za higijenu i tehnologiju namirnica životinjskoga podrijetla Veterinarskoga fakulteta. Zaslužan je za razvoj veterinarsko-zdravstvenog nadzora namirnica životinjskoga podrijetla, te za uvođenje u nastavni program upoznavanja procesa proizvodnje i preradbe tih namirnica. Objavio je više od 120 znanstvenih i strukovnih radova u časopisima s područja Jugoslavije te više udžbenika. Urednik časopisa Jugoslavenski veterinarski glasnik (1938–40) i Veterinarski vjesnik (1941–45), te referentnoga časopisa Veterinarstvo.

Citiranje:
Francetić, Mirko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20364>.