STRUKE:

frigijska kapa

frigijska kapa, stožasta kapa s vrhom povijenim naprijed. U antici su je nosili Frigijci i drugi maloazijski narodi, a od njih su je preuzeli Grci i Rimljani. Već je u rimsko doba bila simbol slobode. U Francuskoj revoluciji 1789. nosili su je jakobinci, pa se s njom prikazuje i lik Marianne, koja personificira republikansku Francusku. Slična je oblika ženska kapa (hondelj) u hrvatskoj nošnji iz Konavala.

frigijska kapa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 2.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20674>.