TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Fugger, Franjo

Fugger, Franjo, hrvatski veterinar (Zagreb, 3. I. 1846Zemun, 8. VII. 1914). Diplomirao je na Veterinarskom vojnom institutu u Beču 1873. Najprije bio županijski veterinar u Karlovcu, zatim podžupanijski u Sisku, a od 1886. kotarski i pogranični veterinar u Zemunu. Istaknuo se u uspješnom suzbijanju govedske kuge u karlovačkome kraju. Uveo je licenciranje rasplodnjaka u govedarstvu i konjogojstvu te osnovao seoske pripusne stanice. Zaslužan je za unaprjeđenje stočarstva i prosvjećivanje naroda. Kao tajnik sisačke, a poslije zemunske podružnice Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva radio je i na unaprjeđivanju voćarstva, povrtlarstva i vinogradarstva, a uveo je i uzgoj hmelja. Zaslužan je za suzbijanje filoksere u vinogradima zemunskoga područja te za osnivanje i uređenje gospodarske pučke knjižnice i čitaonice u Zemunu.

Citiranje:
Fugger, Franjo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20782>.