Amadé de Várkonyi, Antal

Amadé de Várkonyi [~de' ~ va:'rkɔńi], Antal (Antun), veliki župan zagrebački (Bősön, 25. XI. 1760Marczaltő, 1. I. 1835). Premda se u početku zajedno s biskupom M. Vrhovcem zauzimao da se uvede hrvatski jezik, poslije je u bečkome saboru podupirao madžarski kao službeni. Biskup mu je 1807. kupio zagrebačku palaču grofa A. Pejačevića s uređenom pozornicom i gledalištem s ložama, u kojoj su se održavale predstave putujućih glumačkih družina, pa se po njegovu imenu prva zagrebačka pozornica naziva Amadéovim kazalištem.

Citiranje:
Amadé de Várkonyi, Antal. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2087>.