TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Fust, Johann

Fust, Johann, njemački tiskar i knjižar (Mainz, oko 1400Pariz, 30. X. 1466). Istaknut zlatar, Gutenbergov poslovni drug od 1450; financirao otvaranje njegove tiskare i postao njezin vlasnik 1455. nakon tužbe zbog duga (za dug preuzeo i cijelo otisnuto izdanje Biblije). Sa zetom Peterom Schöfferom tiskao na pergamentu, s crvenim i plavim inicijalima, Psaltir (1457), prvi primjer tiska u boji; u njemu se prvi put javlja datum tiskanja i njihov tiskarski znak (dva spojena štita obješena o granu). Kao knjižar već je 1460-ih god. trgovao svojim izdanjima na Frankfurtskom sajmu. Njegovo se ime posljednji put susreće u kolofonu Ciceronova De officiis et Paradoxa (1465).

Citiranje:
Fust, Johann. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20899>.