Amadéovo kazalište

Amadéovo kazalište, prva javna kazališna dvorana u Zagrebu koja je imala uređenu pozornicu i gledalište s ložama. Nalazila se u palači koju je 1796. dao sagraditi A. Pejačević (danas Prirodoslovni muzej, Demetrova 1). Ta je palača od 1803. bila u vlasništvu A. Kulmera, a od 1807. zagrebačkoga velikog župana A. Amadéa de Várkonyia. U tom kazalištu nastupale su 1797–1834. mnogobrojne njemačke putujuće družine s dramskim i glazbenim repertoarom; posljednje dvije godine glumilo se povremeno i na hrvatskom jeziku (kajkavština). Kazališni povjesničari, počevši od N. Andrića (1895), spominju ga kao kazalište u palači grofa Amadéa, a postupno se uvriježio naziv Amadéovo kazalište.

Citiranje:
Amadéovo kazalište. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2091>.