Galaction, Gala

Galaction [galaktio'n], Gala (pravo ime Grigore Pişculescu), rumunjski pisac (Dideşti, Teleorman, 16. IV. 1879Bukurešt, 8. III. 1961). Studirao filologiju i teologiju, zaređen za svećenika 1922. Simpatizer socijalističkog pokreta. Analitičar strasti i duševnih kriza, u svojim novelama objedinio magičnu fantastiku s realističnim pristupom (Kod nas u Cladovi – De la noi, la Cladova, 1924). Međuratna desetljeća bila su njegovo najplodnije razdoblje, kada je objavio romane: Roxana (1930), Mahmudove cipele (Papucii lui Mahmud, 1932), Doktor Taifun (Doctorul Taifun, 1933). Preveo (u suradnji) na rumunjski Bibliju (1938).

Galaction, Gala. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21027>.