TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Gansu

Gansu (tradicionalno Kansu), pokrajina u sjeverozapadnoj Kini; obuhvaća 366 500 km² s 25 575 254 st. (2010), većinom Kineza (Han) i Huia (Kinezi muslimani) te Tibetanaca, Kazaha, Mandžuraca, Mongola i dr. Veći dio pokrajine leži iznad 1000 m apsolutne visine. Na sjeveru zauzima dio pustinje Gobi. Južno od pustinje pruža se gorje Nan Shan (najviši vrh 6346 m). U istočnome dijelu, kroz koji svojim gornjim tokom protječe rijeka Huang (Žuta rijeka), nalazi se plodan bazen oko Lanzhoua (Lanchou) i umjetno natapana nizina Ningxia (Ningsia); za istočni dio Gansua karakteristične su terase pokrivene praporom. Klima je suptropska. Srednja zimska (siječanj) temperatura od –14° do 3 °C; srednja ljetna (srpanj) 11° do 27 °C; godišnja količina oborina 30 do 860 mm (ljeti padne od 50 do 70% oborina). Bogata ležišta nafte (kraj Yumena) i ugljena te željeza, nikla, bakra, cinka i sumpora. Uspijevaju proso, pšenica, slatki krumpir, soja, šećerna repa, duhan, pamuk; stočarstvo. Upravno je središte Lanzhou. – Gansu je od davnine prometni koridor između Kine i središnje Azije, pa je duž sjevernih pristranaka Nan Shana vodio prastari karavanski »svileni put«, uz koji je danas autocesta.

Citiranje:
Gansu. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 8. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21227>.