STRUKE:

Garašanin, Draga

Garašanin, Draga, srpska arheologinja (Pariz, 6. IV. 1921Beograd, 12. X. 1997). Diplomirala (1946) na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorirala (1953) na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Kustosica u Muzeju grada Beograda, potom u Narodnome muzeju u Beogradu. Bavila se neolitičkim i eneolitičkim kulturama u Srbiji. Iskapala na lokalitetima Nosa kraj Subotice te (sa suprugom M. Garašaninom) u Pavlovcu kraj Vranja, u Belotiću, Beloj Crkvi i dr. Glavna djela: Arheološka nalazišta u Srbiji (s M. Garašaninom, 1951), Katalog metala (I, 1954).

Citiranje:
Garašanin, Draga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21246>.