TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Garaudy, Roger

Garaudy [gaʀodi'], Roger, francuski filozof i političar (Marseille, 17. VII. 1913Pariz, 15. VI. 2012). Teoretičar francuske ljevice, sveučilišni profesor i publicist. Pripadao francuskom komunističkom pokretu i bio član politbiroa CK Francuske KP, ali je 1970. isključen iz partije jer je osudio intervenciju Varšavskoga pakta u Čehoslovačkoj (1968) i objavio knjigu Velika prekretnica socijalizma (Le Grand tournant du socialisme, 1969). Postupno je razvijao sve kritičkiji odnos prema svim oblicima dogmatskoga marksizma, kritizirajući ujedno i različite oblike čovjekove otuđenosti u građanskom društvu. Zalagao se za uspostavljanje dijaloga između marksista i kršćana. Prešao na islam, negirao holokaust. Ostala djela: Materijalistička spoznajna teorija (La Théorie matérialiste de la connaisance, 1953), O realizmu bez obala (D’un réalisme sans rivages, 1963), Marksizam XX. stoljeća (Marxisme du 20e siècle, 1966) te memoari Moj samotnjački hod kroz stoljeće (Mon tour du siècle en solitaire, 1989).

Citiranje:
Garaudy, Roger. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21249>.