STRUKE:

Amatus Lusitanus

ilustracija
AMATUS LUSITANUS

Amatus Lusitanus [ama:'~ luzita:'~] (pravo ime João Rodriguez), portugalski liječnik i medicinski pisac (Castelo Branco, 1511Solun, 21. I. 1568). Završivši studij medicine u Salamanki, obavljao je liječničku praksu u mnogim europskim gradovima (u Ferrari je bio i profesor anatomije). God. 1556–58. radio je u Dubrovniku, no ne mogavši se zaposliti u državnoj službi odlazi u Solun. Njegovo je najvažnije djelo Sedam centurija o medicinskome liječenju (Curationum medicinalium centuriae septem, 1566), koje sadrži 700 povijesti bolesti; šesta centurija (tzv. Ragusina, 1560) sadrži 100 slučajeva iz njegove dubrovačke liječničke prakse i daje izvrsnu sliku zdravstvenih i kulturnih prilika u renesansnom Dubrovniku. Bio je vrstan teoretičar i praktičar, izumitelj i konstruktor medicinskih sprava i dijagnostičkih i terapijskih metoda.

Citiranje:
Amatus Lusitanus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2138>.