TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Gaži, Stjepan

Gaži, Stjepan (Gazi, Stephan), hrvatski političar i povjesničar (Peteranec kraj Koprivnice, 9. VIII. 1914Spearfish, SAD, 14. IX. 1978). Studij prava završio u Zagrebu 1939. Kao stipendist Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Jugoslavije otišao u Ženevu 1940. radi pripremanja za diplomatsku službu, a 1942. neko vrijeme na dužnosti u veleposlanstvu u Bernu. Iz Švicarske je otišao u Argentinu 1948., potom u Kanadu, gdje je uređivao Hrvatski glas, glasilo HSS-a (Windsor i Winnipeg), a na poziv V. Mačeka 1955. prešao u SAD. Predavač povijesti na Sveučilištu Georgtown u Washingtonu 1961–62. Doktorirao 1962. i postao profesor moderne povijesti na Black Hills State College u Spearfishu u Južnoj Dakoti. Glavno djelo: Povijest Hrvatske (A History of Croatia, 1973).

Citiranje:
Gaži, Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21478>.