STRUKE:

geodetski instrumenti

geodetski instrumenti, mjerni uređaji koji služe za određivanje položaja pojedinih točaka u prostoru. Osnovne skupine čine instrumenti za mjerenje kutova i ispitivanje pravca (→ teodolit), za mjerenje visinskih razlika (→ niveliranje), za mjerenje udaljenosti (→ daljinomjer) te za mjerenje kutova i udaljenosti (→ tahimetrija). Različiti zadatci mjerenja u geodeziji uvjetovali su primjenu i raznovrsnih drugih instrumenata i uređaja, npr. uređaja za mjerenja globalnim položajnim sustavom (GPS), instrumenata za gravimetrijska, geofizička i geodetsko-astronomska mjerenja, opreme za fotogrametriju i sl.

Citiranje:
geodetski instrumenti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21673>.