STRUKE:

Giddens, Anthony

Giddens [gi'dənz], Anthony, britanski sociolog (Edmonton, London, 18. I. 1938). Profesor sociologije na King’s Collegeu Sveučilišta Cambridge (od 1970) te ravnatelj London School of Economics (1997–2003). Bio je savjetnik premijera T. Blaira; 2004. dobio plemićki naslov (barun od Southgatea). Dao je značajan prilog reinterpretaciji klasične sociološke teorije i analizi klasne strukture visokorazvijenih društava. Njegov je doprinos teorija strukturacije, kojom je pokušao prevladati tradicionalnu podvojenost između mikro i makroaspekata sociološke analize, odnosno između ljudskoga djelovanja (akcije aktera) i uspostavljenih oblika društvenosti. Teorijski je razradio ideju trećega puta kao strategiju obnove socijaldemokracije. Glavna djela: Klasna struktura razvijenih društava (The Class Structure of the Advanced Societies, 1973), Nova pravila sociološke metode (New Rules of Sociological Method, 1976), Glavni problemi socijalne teorije (Central Problems in Social Theory, 1979), Suvremena kritika historijskog materijalizma (A Contemporary Critique of Historical Materialism, 1981), Ustrojstvo društva (Constitution of Society, 1984), Nacionalna država i nasilje (The Nation-State and Violence, 1985), Sociologija (Sociology, 1988, 7. izdanje 2013; hrvatski prijevod 2007), Modernost i samoidentitet (Modernity and Self-Identity, 1991), S one strane ljevice i desnice (Beyond Left and Right, 1994), Treći put: obnova socijaldemokracije (The Third Way: The Renewal of Social Democracy, 1998; hrvatski prijevod 1999), Europa u globalnom dobu (Europe in the Global Age, 2007).

Citiranje:
Giddens, Anthony. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21942>.