Gierymski, Aleksander

Gierymski [gjer61713'msk’i], Aleksander, poljski slikar (Varšava, 30. I. 1850Rim, 6. III. 1901). Studirao u Varšavi i Münchenu. Djelovao u Rimu, Beču, Parizu i Varšavi. Slikao povijesne kompozicije, žanr-prizore (Žena s limunima, 1881) i gradske vedute (Pogled na Veronu, 1900). U kasnoj fazi blizak načinu francuskih impresionista (Večer na Seini, 1892).

Citiranje:
Gierymski, Aleksander. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21953>.