STRUKE:

gigantografija

gigantografija (gigant + -grafija), izradba višedijelnih plakata vrlo velikog formata i grubog rastera tehnikama plošnog, propusnog ili digitalnog tiska; nekada se provodila reprofotografskim povećavanjem otiska manjeg formata dobivenog autotipijom.

gigantografija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 3.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21969>.