Gjurović, Miroslav

ilustracija
GJUROVIĆ, Miroslav

Gjurović [62720u:'rović], Miroslav, hrvatski inženjer građevinarstva (Vrgorac, 25. I. 1902Zagreb, 4. X. 1993). Diplomirao 1927. na Građevinskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Beogradu. Do 1930. radio u Srijemskoj Mitrovici, Rumi, Šapcu, a potom do 1940. u Peći, gdje je postao šef odjela za hidrotehničke radove. U Zagreb je došao 1945., a 1946. predavao kao honorarni nastavnik na Građevinskom odjelu Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; docent je postao 1948., izvanredni profesor 1953. a redoviti profesor 1964. Jedan je od osnivača hidrotehnike u nas. Kao stručnjak sudjelovao je na melioracijskim radovima na Neretvi, hidrološkoj studiji Konavosko polje, sanaciji tla zračne luke Zagreb i drugdje. Sudjelovao je i na radovima u inozemstvu (Mjanmar). Objavio niz stručnih i znanstvenih članaka u domaćim i stranim časopisima, a 1967. napisao knjigu Regulacija rijeka. Bio je suradnik Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (Pomorska enciklopedija).

Gjurović, Miroslav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22136>.