Glavanić, Gašpar

Glavanić, Gašpar (Kaspar), hrvatski pjesnik i jezikoslovac (Štikapron, njemački Steinbrunn, Gradišće, Austrija, 4. I. 1833Vorištan, njemački Hornstein, 19. XII. 1872). Bogosloviju završio 1857. u Győru. Službovao kao kapelan, profesor i župnik u gradišćanskohrvatskim mjestima. Pisao pjesme nabožne tematike. Od 1864. uređivao i izdavao katolički kalendar (13 godišta) u kojem se zauzimao za reformu gradišćanskohrvatskog jezika i pravopisa po uzoru na Lj. Gaja. Sastavljao hrvatske školske knjige (Početnica za katoličansku školsku mladost …, 1859; Perva štanka…, 1860. i dr.).

Citiranje:
Glavanić, Gašpar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22216>.