Glavić, Federiko

Glavić, Federiko, hrvatski brodovlasnik (Šipan, 24. V. 1847Dubrovnik, 2. I. 1941). Vrativši se kao iseljenik iz Čilea sa znatnim kapitalom, bio je 1880. jedan od utemeljitelja Dubrovačke parobrodarske plovidbe, poslije Dubrovačke plovidbe. Od 1909. bio je njezin najveći dioničar, a nakon 1918. kao predsjednik Dubrovačke plovidbe obnovio joj je flotu nabavkom novih teretnih i putničkih brodova. God. 1939. flota je imala 25 plovila, od kojih su dva teretna parobroda nosila ime »Federiko Glavić«.

Glavić, Federiko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22228>.