Glavinić, Franjo

ilustracija
GLAVINIĆ, Franjo

Glavinić, Franjo (pravo ime Ivan), hrvatski pisac i povjesničar (Kanfanar, 23. VI. 1585Trsat, 6. XII. 1652). Podrijetlom iz obitelji koja se pred Osmanlijama preselila iz Glamoča u Istru. Godine 1600. ušao u franjevački red, primivši redovničko ime Franjo. Višu filozofsko-teološku naobrazbu stekao je u Cremoni, Piacenzi i Bologni. Izabran za provincijala franjevačke redodržave Bosne Hrvatske 1610–13. te ponovno 1616–22. Bio je gvardijan trsatskoga samostana 1613–16., 1632–39., 1643–48. i 1651–52. a 1639–42. samostana na Svetoj Gori kraj Gorice. Godine 1626. sudjelovao je u radu Generalnoga kapitula u Španjolskoj, a nakon povratka otišao je u Kotare, u samostan sv. Leonarda pod Okićem, gdje je 1627. započeo pisati svoja hrvatska djela. Posljednje desetljeće života proveo na Trsatu. Nakon smrti senjsko-modruškoga biskupa K. Agatića, car Ferdinand III. imenovao ga je za njegova nasljednika, što je Glavinić iz čina poniznosti odbio. Glavinić se zauzimao oko tiskanja glagoljskih liturgijskih knjiga i nastojao dobiti protestantsku tiskaru iz Uracha. Tiskara je 1625. dodijeljena Kongregaciji za širenje vjere u Rimu, a tiskanje je preuzeo R. Levaković. Rusificirane redakcije Misala i Brevijara u jezičnom su smislu bile potpun otklon od Glavinićeve koncepcije, koja se temeljila na što općenitijem i proširenijem jeziku. Pisao je na hrvatskom, latinskom i talijanskom jeziku: knjiga propovijedi Ruke ljubavi Kristove (Manus Christi amoris), prema uzorcima baroknoga crkvenoga govorništva; rasprava Četiri poslidnja človika (1628); hagiografsko djelo Cvit svetih (1628); priručnik za ispovijed Svitlost duše verne (1632); povijesna djela Povijest Trsata (Historia Tersattana, 1648) i Početak provincije Bosne Hrvatske (Origine della Provincia Bosna Croatia, 1648) i dr. Iznimno značajan zbog nastojanja očuvanja glagoljaške tradicije, koju nasljeduje i stilski, stalne svijesti o trodijalektalnosti hrvatskog jezika te zbog općeprihvatljivih ortografskih rješenja u Cvitu svetih.

Citiranje:
Glavinić, Franjo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22230>.