TRAŽI DALJE:
STRUKE:

glutation

glutation (glut[amin] + grč. ϑεῖον: sumpor), γ-glutamil-cisteinil-glicin, C10H17N3O6S, tripeptid prisutan u biljnim i životinjskim stanicama, važan u biološkim oksidacijama. Štiti stanicu od oksidativnoga stresa reducirajući štetne perokside u reakciji koju katalizira enzim glutation-peroksidaza, koji u svojoj strukturi sadrži selenij. Pritom se glutation oksidira u disulfidni oblik. Za regeneraciju glutationa u reducirani oblik s pomoću nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfata (NADPH) služi enzim glutation-reduktaza.

Citiranje:
glutation. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22403>.