TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Amfipolis

Amfipolis (grč. Ἀμφίπολıς, Amphípolis), atenska kolonija u Traciji na rijeci Strimonu. Prvotno trački grad Ennéa Hodoí, koji su 436. pr. Kr. kolonizirali Atenjani. Za Peloponeskoga rata, zbog svojega strateškog položaja na putu sjeverna Grčka – Helespont, poprište borbi između Atene i Sparte, koja ga je osvojila 424. pr. Kr. God. 357. pr. Kr. osvojili su ga Makedonci; za rimake vlasti glavni grad provincije Makedonije. Sačuvani su dijelovi utvrda i rimskog vodovoda; nalazi novca, natpisa i dr.

Citiranje:
Amfipolis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2251>.