TRAŽI DALJE:
STRUKE:

amfora

ilustracija
AMFORA, 1. etrurska, VI. st. pr. Kr.; 2. grčka, V. st. pr. Kr.; 3. grčka, III. st. pr. Kr.; 4. grčko-italska, II. st. pr. Kr.; 5. italska, II-I. st. pr. Kr.; 6. rimska, II. st.; 7. rimska, III-V. st.; 8. ranobizantska, V-VI. st.; 9. bizantska, X-XI. st.
ilustracija1ilustracija2

amfora (latinski amphora, prema grčki ἀμφορεύς: vrč).

1. U antičkoj Grčkoj i Rimu, glinena posuda za ulje, vino, žito, med i drugo. Vrat joj je uzak, trbuh proširen; ima dva drška, a dno joj je okruglo ili šiljasto. Osim za kućne potrebe, amfore su se upotrebljavale u trgovini i u prijevozu kao ambalaža. Posebna su vrsta tzv. panatenejske amfore, koje su, napunjene uljem, dobivali pobjednici panatenejskih natjecanja; imale su na dnu nožicu, a bile su oslikane.

2. Antička mjerna jedinica obujma, grčka amfora od približno 19,44 L ili 34 L, rimska 26,26 L, mletačka 60,1 L.

Citiranje:
amfora. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2255>.