TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Gorsij

Gorsij (latinski Gorsium), centar keltskoga plemena Eraviska, rimski logor i jedan od najvećih gradova u Donjoj Panoniji, danas mjesto Tác u Madžarskoj. Logor je ondje podignut oko 50. god., a civilno naselje dobilo je municipalna prava za cara Hadrijana. Krajem I. st. sagrađen je južno od grada i drugi logor, a pored njega malo naselje. U Dioklecijanovo doba grad je dobio ime Herkulija (latinski Herculia). Sačuvani su ostatci foruma iz Trajanova doba, s hramom i carevim kipom, palače s kraja III. st. (portik, vestibul, peristil), ranokršćanske bazilike iz IV. st. (Basilica minor) te kasnije (Basilica maior) s krstionicom. U južnom je dijelu grada oko 330. sagrađena raskošna Villa Leporis.

Citiranje:
Gorsij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22778>.