gospodarenje okolišem

gospodarenje okolišem (engl. environmental management), način kojim se zakoni, propisi i standardi primjenjuju na zaštitu i održavanje kvalitete okoliša, kao i na korištenje prirodnih dobara (resursa). U suvremenoj praksi gospodarenja okolišem prevladavaju tri različita pristupa ili teorije: strukturalno ili »dobro« gospodarenje, sustav režima i suradničko upravljanje dobrima. Suradničko upravljanje, koje se danas najšire primjenjuje, poznato i kao komenadžment, zasniva se na partnerstvu u odlučivanju svih sudionika ili nositelja prava na neki teritorij ili na zalihe prirodnih dobara (poljoprivredno tlo, šume, vode, ribe i sl.).

Citiranje:
gospodarenje okolišem. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22807>.