STRUKE:

Gospodarska sloga

Gospodarska sloga, hrvatska zadružna organizacija seljaka, utemeljena 1935. u Zagrebu pod nazivom Sloga, kao gospodarska organizacija Hrvatske seljačke stranke; od 1936. djeluje pod sadašnjim imenom. U okviru zadružnoga pokreta Gospodarske sloge, u selima su se osnivale zadruge, zasnovane na specijalizaciji. Njihova su se povjereništva zauzimala za poboljšanje uvjeta prodaje seljačkih proizvoda, uvođenje olakšica poljoprivrednicima pri nabavi strojeva i mineralnih gnojiva, za snižavanje općinskih davanja i dr. Središnjica je bila u Zagrebu, a seljaci su u svakome selu birali povjerenika, blagajnika i odbor, kojemu su članovi bili i u seoskoj skupštini Gospodarske sloge, a ona je birala kotarskoga povjerenika. Gospodarska sloga bila je učlanjena u Savez zadruga Gospodarske sloge, koji je 1938. imao 124 zadruge s oko 185 000 članova. Obnoviteljskom skupštinom 1992. zatražena je registracija zadruge kod Trgovačkoga suda, a odobrena je 2001. Danas Gospodarska sloga broji 12 345 članova, raspoređenih u svim dijelovima Hrvatske u 286 povjereništava, a bavi se poslovima od nabave reprodukcijskoga materijala do plasmana gotovih proizvoda.

Citiranje:
Gospodarska sloga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22809>.