TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Amin, Samir

Amin [ami:’n], Samir, egipatski ekonomist i socijalni teoretičar (Kairo, 4. IX. 1931Pariz, 12. VIII. 2018). Diplomirao na Sveučilištu u Parizu. Radio u Organizaciji za ekonomski razvoj u Kairu 1957–60., bio savjetnik predsjednika Malija Modiba Keitea za ekonomsko planiranje 1960–63. Od 1963. radio u Institutu za ekonomski razvoj i planiranje u Dakaru te predavao na sveučilištima u Poitiersu, Parizu i Dakaru; ravnatelj Instituta 1970–80. Potom bio direktor Afričkoga ureda Third World Foruma u Dakaru te predsjednik World Forum for Alternatives. Glavna djela: Akumulacija u svjetskim razmjerima. Kritika teorije nerazvijenosti (L’Accumulation à l’échelle mondiale. Critique de la théorie du sous-développement, 1970), Imperijalizam i neravnomjeran razvoj (L’Impérialisme et le développement inégal, 1976), Zakon vrijednosti i povijesni materijalizam (La loi de la valeur et le matérialisme historique, 1977), Klasa i nacija u povijesti i suvremena kriza (Classe et nation dans l’histoire et la crise contemporaine, 1979), Eurocentrizam, kritika jedne ideologije (L’eurocentrisme, critique d’une idéologie, 1988), Liberalni virus: trajni rat i amerikanizacija svijeta (Le virus libéral, la guerre permanente et l’américanisation du monde, 2003).

Citiranje:
Amin, Samir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2283>.