Gracijan, Flavije

Gracijan, Flavije (latinski Flavius Gratianus [fla:'wi·us gratia:'nus]), rimski car (Sirmium, danas Srijemska Mitrovica, 18. IV. 359Lugdunum, danas Lyon, 25. VIII. 383). Nakon smrti svojeg oca Valentinijana I. (375) postao car; na Zapadu mu je suvladar bio brat Valentinijan II., dok je Istok prepustio ujaku Valentu, a nakon njegove smrti (378) Teodoziju. Živio je raskošno u Trieru, nedorastao situaciji u kojoj se Rimsko Carstvo nalazilo. Stvarno je svu vlast na Zapadu imao Merobaud, Franak po podrijetlu; zbog toga se vojska pobunila i izabrala za cara Hispanca Magnusa Maksima. Gracijan je ubijen pri pokušaju bijega. Kao kršćanin (savjetnik mu je bio milanski biskup Ambrozije) ukinuo državnu potporu poganskim kultovima.

Gracijan, Flavije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22937>.